Integritetspolicy

På OverlandExperten värderar vi din säkerhet och integritet högt. Denna säkerhetspolicy beskriver hur vi skyddar din personliga information, de tekniska och organisatoriska åtgärder vi vidtar för att säkerställa denna skydd och dina rättigheter som användare av vår tjänst.

Insamling av information

När du besöker vår webbplats kan vi samla in viss information om dig. Denna information kan inkludera:

 • Namn och kontaktinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Beteende på vår webbplats, som sidvisningar och klick

Vi samlar endast in den information som är nödvändig för att kunna erbjuda dig våra tjänster på bästa möjliga sätt.

Användning av information

Den information vi samlar in används endast för ändamål som:

 • Att förbättra vår webbplats och tjänster
 • För att kunna erbjuda support och kundtjänst
 • För att skicka dig relevant information och erbjudanden, om du har gett ditt samtycke till det.

Skydd av information

Vi vidtar flera tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information:

 • Kryptering av data både vid överföring och lagring.
 • Regelbundna säkerhetsgranskningar av våra system och processer.
 • Användning av säkra datacenter med höga säkerhetsstandarder.

Tredjepartsaktörer

Vi säljer eller delar inte din personliga information med tredje part för marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi dock dela din information med betrodda tredjepartsleverantörer, som hjälper oss med drift, analys eller andra tjänster. Dessa tredjeparter är också bundna av stränga dataskyddsförpliktelser.

Dina rättigheter

Som användare har du flera rättigheter när det gäller din personliga information:

 • Rätt att begära en kopia av den information vi har om dig.
 • Rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information.
 • Rätt att begära att vi tar bort din information.
 • Rätt att invända mot vår användning av din information.